نوین اسپیه فعالیت‌های خود را در زمینه مطالعه و به طور همزمان طراحی و تولید پله‌های دکوراتیو از سال 1386 آغاز کرد. به این ترتیب روش‌های تولید در سافلکو طی چند سال ابتدایی فعالیت، و صرفاً بر اساس توانایی‌ و تفکر مهندسی موسسین تکوین یافت و در بیشتر موارد این روش‌ها مختص این شرکت بوده و در سایر سیستم‌های تولیدی مشاهده نمی‌شود. نتیجه تسلط به روش‌های تولید، برای ما، بهینه سازی دائم روش ها در جهت رسیدن به حداکثر کیفیت و حداقل هزینه را به ارمغان آورده است. این مهم در کنار نوآوری هایی در زمینه نحوه ارتباط و ارائه خدمات به مشتریان، منجر به رشد بسیار سریع شرکت طی سال‌های پایانی دهه ۸۰ و آغازین دهه ۹۰ گردید؛ به شکلی که به سرعت در کنار نام های قدیمی و بزرگ این صنعت قرار گرفته و از حیث تیراژ تولید گاهی گوی سبقت را از آنها ربودیم. در سال های اخیر نیز با تمرکز بیشتر بر روی روش‌های مدرن ارائه خدمات و با شعار “مهندسی زیبایی”  سعی داریم همچنان تفاوت و خاص بودن خود را در این حوزه به عنوان یک اصالت حفظ نماییم و معتقدیم این راه پیشرفت و ماندگاری ماست.